Acrodon N. E. Brown

acrodon.gif (2171 Byte)

Species

Synonyms

bellidiflorus (L.) N. E. Brown
deminutus Klak
parvifolius du Plessis
quarcicola Hartmann
subulatus (Miller) N. E. Brown
bellidiflorus v. striatus
bellidiflorus v. viridis
duplessiae

leptophyllus
purpureostylus